ข่าวกิจกรรมคณะActivities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "South Florida's Water Management Practices in the Past, Present and Future" เขียนโดย Super User ฮิต: 19
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ เขียนโดย Super User ฮิต: 32
โครงการ MUUC International Internships โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ เขียนโดย Super User ฮิต: 50
อบรมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้อาคารและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 47
พิธีมอบใบประกาศอบรม “Basic Learning to Speak Spanish Focusing on Daily Communication Structure” เขียนโดย Super User ฮิต: 29
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานศาลปกครอง เขียนโดย Super User ฮิต: 83
มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เขียนโดย Super User ฮิต: 25
เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 24
ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 24
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ เขียนโดย Super User ฮิต: 16

หน้ากิจกรรมคณะเดิม : 2560 : 2559 : 2558 : 2557 : 2556 : 2555 : 2554 : 2553 : 2552 : 2551