รับสมัครงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

รับสมัครงาน/ประกวดราคา/ประกาศ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ บริเวณอาคาร 4 (สิ่งแวดล้อมพัฒนาดล) 3 รายการ เขียนโดย Super User ฮิต: 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 120
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 162
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 99
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด เขียนโดย Super User ฮิต: 101
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 123
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 211
ประกาศขาดทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ชำรุด ฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 164
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 131
เลื่อนการพิจารณารับบุคคลเข้าประกอบการในตลาดนัดสีเขียว เขียนโดย Super User ฮิต: 188