ทุนต่างๆสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Graduate Student Academic Presentation Grant (in Thailand and Abroad) เขียนโดย Super User ฮิต: 102
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในและภายนอกประเทศ เขียนโดย Super User ฮิต: 89
Research Supplies Fee Allocation for PhD Students เขียนโดย Super User ฮิต: 97
Research Supplies Fee Allocation for MT Students เขียนโดย Super User ฮิต: 81
A Publication Reward for PhD Students เขียนโดย Super User ฮิต: 85
การเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2563 เขียนโดย Research Fund ฮิต: 272
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Research Fund ฮิต: 383
ทุนการศึกษา วิจัย และฝึกอบรม สหภาพยุโรป (EURAXESS ASEAN) เขียนโดย Research Fund ฮิต: 296
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2561) เขียนโดย Research Fund ฮิต: 445
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2562 (ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 6 ก.ค. 2561) เขียนโดย Research Fund ฮิต: 341