Downloadประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2557ดาวโหลดผลการคัดเลือก (ไฟล์ pdf)

น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ส่ง
1. ใบยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร [ดาวโหลดจดหมายยืนยัน (ไฟล์ pdf)]
2. ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
ภายในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557(โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์) หรือตอบรับยืนยันการเข้าค่ายฯ ทางโทรสาร 02-441-9510 หรือ E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2110 โทรสาร 0 2441 9510
หรือ E-mail: vilinthorn.xut@mahidol.ac.th

แผนที่มายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 1. การเดินทางจากสนามบินดอนเมือง - ศาลายา [ดูแผนที่]
 2. การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ - ศาลายา [ดูแผนที่]
 3. การเดินทางจากสถานีขนส่งเอกมัย - ศาลายา [ดูแผนที่]
 4. การเดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิต - ศาลายา [ดูแผนที่]
 5. การเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้ - ศาลายา [ดูแผนที่]
 6. การเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง - ศาลายา [ดูแผนที่]

การเดินทาง โดยรถประจำทาง

 1. การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มาได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางถนนสายเพชรเกษม เลี้ยวเข้าแยกถนนพุทธมณฑล สาย 4 (ระยะทางอีกประมาณ 10 กิโลเมตร)
 2. การเดินทางโดยรถประจำทาง รถประจำทางสาย 84 ก (คลองสาน - ม.มหิดล) มีสองแถวจากปากทางถนนพุทธมณฑลสาย 4
 3. เส้นทางถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี เข้าได้ 3 ทาง คือ
  จากสี่แยกสะพานกรุงธนฯ ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
  จากสี่แยกสะพานพระปิ่นเกล้า ตรงมาตามถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
  จากปากทางบางขุนนนท์ เข้ามาทางตลิ่งชันแล้วเลี้ยวซ้ายมาบรรจบกับถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
 4. การเดินทางโดยรถประจำทาง
  สาย 124 (สะพานอรุณอัมรินทร์ - มหิดล) ขึ้นได้ที่ป้ายตรงข้ามห้างพาต้า ปิ่นเกล้า
  สาย 125 (สะพานกรุงธน - มหิดล) ต้นทางอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  รถประจำทางปรับอากาศ สาย 515 ต้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มาถึงหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 5. รถตู้ ขึ้นได้ที่หน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 6. การเดินทางโดยรถไฟ ขึ้นได้ที่สถานีธนบุรี และสถานีกรุงเทพฯ โดยขบวนเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะผ่านสถานีศาลายา เมื่อถึงสถานีศาลายาแล้วสามารถเดินเข้าทางด้านหลังมหาวิทยาลัย หรือโดยสารรถเมล์เล็กมาทางด้านหน้ามหาวิทยาลัย

แผนที่ในมหาวิทยาลัย (pdf).

ระยะเวลาและสถานที่เข้าค่าย

ระยะเวลาในการเข้าค่ายของโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 8 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม

นักเรียนเดินทางมาลงทะเบียนเข้าค่าย ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. และร่วมพิธีเปิดค่ายในเวลา 13.30 น. และเดินทางกลับในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2556 หลังพิธีปิดค่ายในเวลา 11.30 น.

.

สิ่งที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับ

นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการฯ นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ยังจะได้รับค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 1. ค่ายานพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างภูมิลำเนาของนักเรียนถึงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในราคาประหยัดและจ่ายจริง โดยให้นักเรียนจ่ายเงินค่าโดยสารล่วงหน้าไปก่อน และนำหลักฐานตั๋วโดยสารเดินทางมายื่นในวันลงทะเบียน เพื่อเบิกเงินคืนในวันเดินทางกลับ (รับคืนภายในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557)
  หมายเหตุ : ทางคณะจะสนับสนุนเงินค่าเดินทางระหว่างจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนถึงศาลายา ดังนี้
  1) ค่าเดินทาง (ขามาและขากลับ) จากจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ตามเงื่อนไข ดังนี้
      1.1) จ่ายเงินตามตั๋วโดยสาร กรณีมีตั๋วโดยสารมาแสดงโดยต้องเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์โดยสารหรือรถไฟ ชั้น 2 หรือ 3 และต้องเป็นการเดินทางจากจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเท่านั้น
      1.2) กรณีไม่มีตั๋วมาแสดง หรือเป็นการเดินทางที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 1.1 จะจ่ายเงินค่าเดินทางโดยคำนวณตามอัตราค่ารถยนต์โดยสารชั้น 2 จากจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ

  2) ค่าเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ถึง ม.มหิดล (ศาลายา) ในอัตราเหมาจ่ายขามา มีดังนี้
      2.1) สถานีขนส่งผู้โดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต)/สายตะวันออก (เอกมัย) จำนวนเงิน 250 บาท
      2.2) สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ (ตลิ่งชัน) จำนวนเงิน 100 บาท
      2.3) สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวนเงิน 200 บาท
      2.4) สถานีรถไฟศาลายา จำนวนเงิน 40 บาท
  *ส่วนการเดินทางขากลับ ทางคณะจะมีรถตู้ไปส่งตามสถานีต่างๆ หากผู้ไม่ประสงค์ใช้บริการจะถือว่าสละสิทธิ์

  3) โรงเรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และนครปฐม เหมาจ่ายขามาและขากลับ เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
 2. การประกันอุบัติเหต ุจะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ออกเดินทางจากที่พัก และเวลาการเข้าค่ายฯ ระหว่างวันที่ 24 - 31 มีนาคม 2557
 3. ที่พักระหว่างการเข้าร่วมค่ายฯ จะใช้หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตลอดเวลาเข้าค่าย โดยเริ่มตั้งแต่มื้อเช้าของวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 จนถึงมื้อกลางวันของวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557
 5. เอกสารประกอบการศึกษาของโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน SCG Sci-Camp รุ่นที่ 25
 6. เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่านักเรียนได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 7. รางวัลพิเศษ ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ คณะกรรมการจะจัดสอบแข่งขันและมอบรางวัลดังนี้
  7.1 รางวัล “เยาวชนยอดเยี่ยม” จะได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (ผลคะแนนรวมสูงสุดอยู่ในลำดับที่ 1 จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน)
  7.2 รางวัล “เยาวชนคนเก่ง” จำนวน 2 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และ 2,000 บาท (ตามลำดับ) พร้อมเกียรติบัตร (ผลคะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 2 และ 3 จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน)
  7.3 รางวัล “โครงงานดีเด่น” จำนวน 4 รางวัล โดยได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรสำหรับรางวัลที่ 1 จำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 7,000 บาท รางวัลชมเชยอันดับ 1 จำนวน 5,000 บาท และรางวัลชมเชยอันดับ 2 จำนวน 3,000 บาท
  7.4 รางวัล “ขวัญใจ Science Camp” รุ่นที่ 25 จำนวน 2 รางวัล (ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง) โดยได้รับทุนการศึกษา รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  7.5 รางวัล Low Carbon Society Project จำนวน 1 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท (ประกาศผลทาง www.facebook.com/scg.scicamp)