pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

ค่าย scg

SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ขอเชิญเยาวชนชั้น ม.2 เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.en.mahidol.ac.th/scg/index.html

รับสมัครบัณฑิตศึกษา

เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท รับสมัครออนไลน์
รอบที่ 2 : บัดนี้ - 16 เม.ย. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมwww.grad.mahidol.ac.th

cmmu


ความร่วมมือระหว่าง Natural Resources Department, Cornell University และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
[More Information]

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

“รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ "
16 มกราคม 2558

16 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมพิเศษให้เกียรติร่วมงาน “รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ สวัสดิ์-ณัฐ ครั้งที่ 10” ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา ในโอกาสได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ซึ่งเป็นไปตามข้อ 12 วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557

ทุน Endeavour
ทุน Endeavour ขอแสดงความยินดี กับ ดร. นวลจันทร์ สิงห์คราญ อาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็น 1 ใน 19 คนของผู้ได้รับทุน Endeavour จากประเทศไทย ประเภท Executive Endeavour Fellowship เพื่อไปฝึกอบรมเฉพาะทางยังสถาบันต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
วิเคราะห์สภาพภูมิอากาศไทย ช่วงต้นปี 58

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการบุคลากรคณะฯ
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

13 ธ.ค. 2556 :: แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย [ไฟล์ประกาศแนบ]
18 เม.ย. 2557 :: ประกาศหลักเกณฑ์Talent  ตำแหน่ง อาจารย์  [ไฟล์ประกาศแนบ]
14 ม.ค. 2558 :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  [ไฟล์ประกาศแนบ]
19 ม.ค. 2558 :: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) [ไฟล์ประกาศแนบ]

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

 • ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 งาน[ประกาศ] [ตารางวงเงินงบประมาณ][เอกสารประกวดราคาจ้าง][ข้อกำหนดขอบเขตงาน]
 • ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ชุดเก็บตัวอย่างอากาศ) จำนวน 1 รายการ [ประกาศ] [เอกสารประกวดราคาซื้อ] [ตารางวงเงินงบประมาณ][รายละเอียดคุณลักษณะชุดเก็บตัวอย่าง]
 • ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ [ประกาศ] [เอกสารประกวดราคาซื้อ] [ตารางวงเงินงบประมาณ]
 • ข่าวกิจการนักศึกษา
  ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

 • ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ Grad Research @MU Research Expo 2014
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

  ข่าวสิ่งแวดล้อม
  ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

  [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
 • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail