pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

แม่อนุรักษ์

ประกาศผลแม่อนุรักษ์
ดูประกาศผลรางวัลแม่อนุรักษ์ประจำปี 2557 และ ผลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ที่ [www.en.mahidol.ac.th/greenmom]

powergreen camp


Power Green Camp 9
-ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
-แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วม
ที่ website : www.powergreencamp.com


หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปธส. 2)


หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปธส. 2)9
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.en.mahidol.ac.th/thai/training/
giren.html


แบบสำรวจความพึงพอใจ

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลตอบแบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง 
โดยคลิก Banner HAPPINOMETER พิมพ์ User name และ Password ดังนี้
User name : mu1
Password : happymu
ใช้ได้ทั้งแบบตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่

cmmu

ความร่วมมือระหว่าง Natural Resources Department, Cornell University และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
[More Information]

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

“ขับเคลื่อนชุมชน สู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว”
15 กันยายน 2557

15 กันยายน 2557 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “ขับเคลื่อนชุมชน สู่มาตรฐานสำนักงานสีเขียว” โดยมีรองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และระบบมาตรฐานสากล ดร.กันต์ ปานประยูร อาจารย์ประจำคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ภายในงาน มีตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในละแวกใกล้เคียง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วลาย ลานตากฟ้า และคลองโยง รวมทั้งเทศบาลเมืองกระทุ้มล้ม และคลองโยง เป็นต้น เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

รางวัล Outstanding Paper Award
นางสาวอรุณรัตน์ ธนน้อย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรุณรัตน์ ธนน้อย ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า หัวข้อเรื่อง Applying Eco-Efficiency Concept for the Measurement of Food Efficiency โดยมี รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากงาน 14th International Society for Business Innovation and Technology Management Conference

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
Lightning Talk-ปั่นจักรยายเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่า

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการเจ้าหน้าที่
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

13 ธ.ค. 2556 :: แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย [ไฟล์ประกาศแนบ]
18 เม.ย. 2557 :: ประกาศหลักเกณฑ์Talent  ตำแหน่ง อาจารย์  [ไฟล์ประกาศแนบ]
12 ก.ย. 2557 :: ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ [ไฟล์ประกาศแนบ]
18 ก.ย. 2557 :: ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา [ไฟล์ประกาศแนบ]
06 มิ.ย. 2557 :: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์ [ไฟล์ประกาศแนบ]

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

 • ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฯ [ประกาศ]
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 1, 2, 3 และ 4 [ประกาศ] [เอกสารประกวดราคาจ้าง] [ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ]
 • ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ อาคาร 1, 2, 3 และ 4 [ประกาศ]
 • ข่าวกิจการนักศึกษา
  ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

 • ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ Grad Research @MU Research Expo 2014
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

  ข่าวสิ่งแวดล้อม
  ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

  [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
 • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail