pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

อบรม หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558

:: รายละเอียดการอบรม

Sustainable Water Resources Management

International Training Course on Sustainable Water Resources Management
May 18 – 22, 2015

:: ดาวโหลดเอกสารโครงการ

giren

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร

1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร : 17 – 19 มิถุนายน 2558
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร : 15 – 17 ก.ค. 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.giren.weebly.com

cmmu


ความร่วมมือระหว่าง Natural Resources Department, Cornell University และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
[More Information]

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

อบรม “การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ”
28 พฤษภาคม 2558

28 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ เปิดการอบรม “การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ” โดยมีผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย เป็นวิทยากร บรรยายในเรื่อง “การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ” ทั้งนี้มีผู้แทนร้านค้าเช่าของคณะ รวมทั้งบุคลากรเข้าร่วมฟัง ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

ผลงานดีเด่น สกว. ประจำปี 2557

ผลงานดีเด่น สกว

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยหลักการของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ”ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 23 ผลงานดีเด่น สกว. ประจำปี 2557

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
วิเคราะห์สภาพภูมิอากาศไทย ช่วงต้นปี 58

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการบุคลากรคณะฯ
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

13 ธ.ค. 2556 :: แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย [ไฟล์ประกาศแนบ]
18 เม.ย. 2557 :: ประกาศหลักเกณฑ์Talent  ตำแหน่ง อาจารย์  [ไฟล์ประกาศแนบ]
12 มี.ค. 2558 :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) [ไฟล์ประกาศแนบ]

ข่าวกิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

  • การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2558
  • รับสมัครงานด่วน!!! [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

    ข่าวสิ่งแวดล้อม
    ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

    [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
  • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail