pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2558

แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2558
สิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นที่แม่

ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของ"แม่" เพื่อเข้าชิงรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2558
ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558

อ่านรายละเอียดได้ที่www.en.mahidol.ac.th/greenmom

รับสมัครบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท รับสมัครออนไลน์
รอบที่ 2 : บัดนี้ - 16 เม.ย. 2558
*ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2558 เฉพาะกรณีการรับสมัครและส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติมwww.grad.mahidol.ac.th

giren

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร

1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร : 17 – 19 มิถุนายน 2558
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร : 15 – 17 ก.ค. 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.giren.weebly.com

cmmu


ความร่วมมือระหว่าง Natural Resources Department, Cornell University และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
[More Information]

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

เปิดค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม อบจ. รุ่นที่8
20 เมษายน 2558

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุมทรสาคร จัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุมทรสาคร รุ่นที่ 8 โดยมี ดร. จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร ประธานโครงการ กล่าวต้อนรับ พร้อมนายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร และสมาชิกสภาอบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้จะมีการศึกษาอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 11 โรงเรียนจำนวน 86 คน ในระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-8 พ.ค. 58 ณ ห้องประชุมสาครบุรี อบจ.สมุทรสาคร นอกจากนี้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานและทำกิจกรรมที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และเยี่ยมชมโครงการ ชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งการฝึกปฎิบัติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์และในการฝึกปฎิบัติการภาคสนามอีกด้วย

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2557

จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ Royal river Hotel เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
วิเคราะห์สภาพภูมิอากาศไทย ช่วงต้นปี 58

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการบุคลากรคณะฯ
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

13 ธ.ค. 2556 :: แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย [ไฟล์ประกาศแนบ]
18 เม.ย. 2557 :: ประกาศหลักเกณฑ์Talent  ตำแหน่ง อาจารย์  [ไฟล์ประกาศแนบ]
12 มี.ค. 2558 :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) [ไฟล์ประกาศแนบ]

ข่าวกิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

  • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน (ASEAN Mobility Program 2015)
  • โครงการ Kumamoto University Summer Program 2015 [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

    ข่าวสิ่งแวดล้อม
    ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

    [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
  • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail