pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2559 ด้วยค่ะ
:: ประกาศรายชื่อ [Downloand ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก]

Research Talk

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ Research talk เรื่อง
Management and welfare of strepsirrhine primates in captivity: a link to their conservation
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 -12.00 น.
(ห้องประชุมเทพพนม เมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล ศาลายา)
On August 3, 2016 10.00 - 12.00 am. Room 2105
สำรองที่นั่งที่ได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2112 Contact E-mail: sirinapatt.cha@mahidol.ac.th
:: [Downloand รายละเอียด]

ปฐมนิเทศ นศ ใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล
++ [กำหนดการ]   ++ [จดหมายเชิญผู้ปกครอง]  ++ [แบบตอบรับเข้าร่วมงาน]

enric2016

Call for abstracts open
The 2nd Environment and Natural Resources International Conference
ENRIC 2016 has been extended the deadline for submission from June 1, 2016 to July 31, 2016 . Please submit abstract via online submission and send full paper via e-mail: enricconference@gmail.com within 31 August 2016.
:: เว็บไซต์ ENRIC 2016

powergreen camp

Power Green Camp 11
ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.4 - ม.5 สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 11
ระยะเวลาการรับสมัคร 1 ก.ค. - 15 ส.ค. 59
:: เว็บไซต์ Power Green Camp

ผลงานวิจัยพร้อมนำไปใช้ประโยชน์

green office

สำนักงานสีเขียว (Green Office)
โดย รศ.สยาม อรุณศรีมรกต

green office

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school)
โดย รศ.สยาม อรุณศรีมรกต

การเพาะเลี้ยงและปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติ

การเพาะเลี้ยงและปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติ
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว

การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว: การประเมินเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา จ.พิจิตร
โดย รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบใบพัดสวนทาง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบใบพัดสวนทาง
โดย ดร.นรินทร์ บุญตานนท์

นิเวศวิทยาของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสม ในพื้นที่ซ้อนทับ

นิเวศวิทยาของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสม ในพื้นที่ซ้อนทับ (The ecology of the white-handed gibbon, pileated gibbon and their hybrids in a contact zone)
โดย Dr. Norberto Asensio

มาตรการประหยัดพลังงาน กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

บุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" สาขา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" สาขา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา จากโครงการงานประกาศเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีพุทธศักราช 2558

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
รักเมืองไทย TNN2 ตอน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

ประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 2


29 มิถุนายน 2559
29 มิ.ย.59 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี นำทีมผู้บริหารของคณะ ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในนโยบายขับเคลื่อนและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 2 ณ ห้องบรรยาย 4224 (ห้องเธียร์เตอร์) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.)

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
EN Tube
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการบุคลากรคณะฯ
บริการภูมิสารสนเทศ
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ISO 14001 (Intranet)

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

25 ก.ค. 2559 :: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ๓ อัตรา  ตำแหน่ง จ.วิจัย นักวิชาการโสตฯ นักวิชาการพัสดุ [ไฟล์ประกาศแนบ]
21 ก.ค. 2559 :: ประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  [ไฟล์ประกาศแนบ]
06 ก.ค. 2559 :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  [ไฟล์ประกาศแนบ]
13 ธ.ค. 2556 :: แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย [ไฟล์ประกาศแนบ]

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

26 พ.ค 2559 :: ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ [เอกสารประกาศ]

17 ก.พ. 2559 :: ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ [เอกสารประกาศ]

ข่าวกิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

 • ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
 • ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
  [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

  ข่าวสิ่งแวดล้อม
  ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

  14 ก.ค. 2559: รณรงค์ช่วยชีวิตแม่วัวขวิดมาทาดอร์ตายคม ชัด ลึก (กรอบบ่าย)
  [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
 • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
   

  ที่อยู่คณะ
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล,นครปฐม 73170 โทรศัพท์ +66-2441-5000 Fax: 66 2441 9509-10

  Address
  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
  999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170 Tel. +66 2441 0211,+66 2441 5000 Fax: 66 2441 9509-10

  เส้นทางมาคณะ | site map | Stat