pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

โครงการ 100 วัน 100 ต้น 100 องค์กร

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนองค์กรสถาบัน หน่วยราชการ เอกชน กลุ่มบุคคล สาธารณชนทั่วประเทศ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นคนละต้น ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน ในโครงการ 100 วัน 100 ต้น 100 องค์กร ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม เวลา 15.52 น เพื่อถวายอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันทั่วประเทศ
[รายนามองค์กรร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ]

โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สามารถสมัครได้สามช่องทางดังนี้
1. รับสมัครเข้าศึกษา ปี 60 (แบบปกติ)
2. รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน
3. โครงการเพิ่มช่องทางการรับนศ.ระดับป.โท ปี 60 (หรือโครงการเรียนล่วงหน้า) รับเฉพาะป.ตรี ชั้นปีสุดท้าย gpa 2.75 ขึ้นไป
ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถดูรายละเอียดรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนและสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th

ประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการ ประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ การบริการของระบบนิเวศป่าไม้: บทบาทและความสำคัญเพื่อโลกอนาคต (Forest Ecosystem Services: Importance and Role for Future Earth
ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2560 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
รับบทความตั้งแตบัดนี้ - 30 พ.ย. 59
ติดต่อ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย Email : thamarat.phu@mahidol.ac.th
[Poster][เว็บไซต์โครงการ]

Mahidol University Profile 2016

mu profile



ดาวโหลดเอกสาร Mahidol university profile 2016

ผลงานวิจัยพร้อมนำไปใช้ประโยชน์

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์และสัมประสิทธิ์พืชของข้าวไทย


วอเตอร์ฟุตพริ้นท์และสัมประสิทธิ์พืชของข้าวไทย โดย รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกุล และคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล

การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการผลิตอ้อยด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่นและเถ้าลอยเบา


การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการผลิตอ้อยด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่นและเถ้าลอยเบา โดย ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ

green office

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school)
โดย รศ.สยาม อรุณศรีมรกต

การเพาะเลี้ยงและปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติ

การเพาะเลี้ยงและปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติ
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว

การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว: การประเมินเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา จ.พิจิตร
โดย รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบใบพัดสวนทาง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบใบพัดสวนทาง
โดย ดร.นรินทร์ บุญตานนท์

นิเวศวิทยาของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสม ในพื้นที่ซ้อนทับ

นิเวศวิทยาของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสม ในพื้นที่ซ้อนทับ (The ecology of the white-handed gibbon, pileated gibbon and their hybrids in a contact zone)
โดย Dr. Norberto Asensio

มาตรการประหยัดพลังงาน กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก

ดร ธรรมรัตน์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก วงศ์ส้มกุ้ง Begoniaceae จากป่าเขาหินปูน ในประเทศไทยและพม่าตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี โดยพืชดังกล่าวมีสถานภาพเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ตามสถานภาพของ IUCN บทความที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ Blumea Journal ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Edinburgh Journal of Botany ประเทศสกอตแลนด์

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
รักเมืองไทย TNN2 ตอน ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม เข้าศึกษาดูงาน


30 พฤศจิกายน 2559
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำ โดย ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการองค์กร การเข้าสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.)

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
EN Tube
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการบุคลากรคณะฯ
บริการภูมิสารสนเทศ
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ISO 14001 (Intranet)

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

29 ธ.ค. 2559 :: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม [ไฟล์ประกาศแนบ]
23 ธ.ค. 2559 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์ [ไฟล์ประกาศแนบ]
21 พ.ย. 2559 :: ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง  [ไฟล์ประกาศแนบ]
01 ก.ย. 2559 :: รับโอนย้ายลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ไฟล์ประกาศแนบ]

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

31 ต.ค. 2559 :: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ชุดย่อยตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก) จำนวน 1 รายการ [ประกาศ][เอกสารประกวดราคา][ตารางแสดงวงเงิน]

25 ต.ค. 2559 :: ประกวดราคาซือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ผลิตน้ำกลั่น) จำนวน 1 รายการ [ประกาศ][เอกสารประกวดราคา][ตารางแสดงวงเงิน]

25 ต.ค. 2559 :: ประกวดราคาซือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (วิเคราะห์ไนโตรเจน) จำนวน 1 รายการ [ประกาศ][เอกสารประกวดราคา][เอกสารประกวดราคา]

ข่าวกิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

 • scholarship and fellowship
 • ทุนนำเสนอผลงานวิชาการภายในและต่างประเทศ
  [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

  ข่าวสิ่งแวดล้อม
  ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

  [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
 • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
   

  ที่อยู่คณะ
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล,นครปฐม 73170 โทรศัพท์ +66-2441-5000 Fax: 66 2441 9509-10

  Address
  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
  999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170 Tel. +66 2441 0211,+66 2441 5000 Fax: 66 2441 9509-10

  เส้นทางมาคณะ | site map | Stat