pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

ค่าย scg

บรรยายพิเศษ
27 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น.

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง เรียนรู้ ใส่ใจ จริยธรรมการวิจัยในคน

ดาวโหลดโปสเตอร์

ค่าย scg

SCG Sci-Camp รุ่นที่ 26
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ขอเชิญเยาวชนชั้น ม.2 เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 มีนาคม 2558

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.en.mahidol.ac.th/scg/index.html

ดร พงศ์พิศ

ปาฐกถาเกียรติยศศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ เนื่องในวันน้ำโลก
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-11.30 น.

องค์ปาฐก : รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
เรื่อง “อาจารย์ปู่ (ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์) ในความทรงจำของข้าพเจ้า” และขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "อาจารย์ปู่ ในความทรงจำ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2117 (ศรีสุภางค์), 2222 (สุทธิรัตน์)
ดาวโหลดกำหนดการ

แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2558

แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2558
สิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นที่แม่

ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของ"แม่" เพื่อเข้าชิงรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2558
ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2558

อ่านรายละเอียดได้ที่www.en.mahidol.ac.th/greenmom

รับสมัครบัณฑิตศึกษา

เปิดรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท รับสมัครออนไลน์
รอบที่ 2 : บัดนี้ - 16 เม.ย. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมwww.grad.mahidol.ac.th

cmmu


ความร่วมมือระหว่าง Natural Resources Department, Cornell University และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
[More Information]

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

วันพระราชทานนาม 127 ปี
02 มีนาคม 2558

2 มีนาคม 2558 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี รศ.ดร. จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่คณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก ในงานวันครบรอบ 46 ปีวันพระราชทานนาม 127 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.)
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา ในโอกาสได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ซึ่งเป็นไปตามข้อ 12 วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557

ทุน Endeavour
ทุน Endeavour ขอแสดงความยินดี กับ ดร. นวลจันทร์ สิงห์คราญ อาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็น 1 ใน 19 คนของผู้ได้รับทุน Endeavour จากประเทศไทย ประเภท Executive Endeavour Fellowship เพื่อไปฝึกอบรมเฉพาะทางยังสถาบันต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
วิเคราะห์สภาพภูมิอากาศไทย ช่วงต้นปี 58

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการบุคลากรคณะฯ
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

13 ธ.ค. 2556 :: แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย [ไฟล์ประกาศแนบ]
18 เม.ย. 2557 :: ประกาศหลักเกณฑ์Talent  ตำแหน่ง อาจารย์  [ไฟล์ประกาศแนบ]
02 มี.ค. 2558 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (นานาชาติ) [ไฟล์ประกาศแนบ]

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

 • ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 งาน[ประกาศ] [ตารางวงเงินงบประมาณ][เอกสารประกวดราคาจ้าง][ข้อกำหนดขอบเขตงาน]
 • ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ชุดเก็บตัวอย่างอากาศ) จำนวน 1 รายการ [ประกาศ] [เอกสารประกวดราคาซื้อ] [ตารางวงเงินงบประมาณ][รายละเอียดคุณลักษณะชุดเก็บตัวอย่าง]
 • ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ [ประกาศ] [เอกสารประกวดราคาซื้อ] [ตารางวงเงินงบประมาณ]
 • ข่าวกิจการนักศึกษา
  ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

 • โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ
 • โครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 2” [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

  ข่าวสิ่งแวดล้อม
  ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

  [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
 • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail