pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

+ + สรุปประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2

enric 2016

Call for abstracts open
The 2nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2016)
Submission paper: 1 Feb - 31 May 2016
:: เว็บไซต์ ENRIC 2016

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4

หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔
:: ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ

มาตรการประหยัดพลังงาน กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

บุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" สาขา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" สาขา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา จากโครงการงานประกาศเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีพุทธศักราช 2558

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
Hardcore ข่าว : ประเมินสถานการณ์น้ำ หลังเข้าสู่ฤดูฝน

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 9


25 เมษายน 2559
25 เมษายน 2559 อ.ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร ประธานค่ายฯ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 9 โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการนี้ เกิดจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการศึกษาอบรมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 โรงเรียน จำนวน 86 คน ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน -12 พฤษภาคม 2559 และในโอกาสนี้ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆได้รับฟัง ณ ห้องสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.)

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
EN Tube
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการบุคลากรคณะฯ
บริการภูมิสารสนเทศ
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ISO 14001 (Intranet)

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

24 พ.ค. 2559 :: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  [ไฟล์ประกาศแนบ]
16 พ.ค. 2559 :: ประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  [ไฟล์ประกาศแนบ]
26 พ.ย. 2558 :: ประกาศรับโอนย้ายลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  [ไฟล์ประกาศแนบ]
13 ธ.ค. 2556 :: แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย [ไฟล์ประกาศแนบ]

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

17 ก.พ. 2559 :: ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ [เอกสารประกาศ]

ข่าวกิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

 • โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา ตรี-โท ม.มหิดล
 • เตือนภัยแท็กซี่ทะเบียน ทศ 9873
  [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

  ข่าวสิ่งแวดล้อม
  ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

  27 พ.ค. 2559: เทศบาลมะขามคู่ แก้ไขสิ่งแวดล้อมเดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
  [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
 • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
   

  ที่อยู่คณะ
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล,นครปฐม 73170 โทรศัพท์ +66-2441-5000 Fax: 66 2441 9509-10

  Address
  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
  999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170 Tel. +66 2441 0211,+66 2441 5000 Fax: 66 2441 9509-10

  เส้นทางมาคณะ | site map | Stat