about สารจากคณบดี site map webmail
 
หลักสูตร
งานวิจัย
งานวิจัย
หน่วยต่างประเทศ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
บุคลากร
รางวัลเชิดชูเกียรติ
สมาคมศิษย์เก่า
switch to english
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 2)

ระยะเวลารับสมัคร
รับสมัคร 15 สิงหาคม 2556 - 30 เมษายน 2557 (สมัครออนไลน์เท่านั้น)

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th

โีรงเรียนสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์กรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7


green office

โครงการอบรมด้าน ISO และ Green Office


แม่อนุรักษ์ ปี 11

แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 11

ระยะรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2557


call for paper

Call for papers : ENRIC

ระยะเวลารับ : 15 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2557

The 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2014): Global Adaptation and Barriers to Climate Change
[bullet เว็บไซต์]

cu-mu

ความร่วมมือระหว่าง Natural Resources Department, Cornell University และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


[bullet More Information]

en green

EN Green


โครงการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Beginner) รุ่นที่ 1


Funds & Opportunity

โครงการทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิชาการอาคันตุกะของมหาวิทยาลัยมหิดล
[รายละเอียดทุน]

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนา และ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปประจำคณะฯ
[แผ่นพับรายละเอียดการสร้างพระและการบริจาคเงิน][รายนามผู้บริจาคเงิน]
[ตารางอาราธนาพระมาบรรยายธรรม]

line

policy usr แผนยุทธศาสตร์ 2556-2560 ผลงานตีพิมพ์ ประเมินออนไลน์ course syllabus online journal
31 มีนาคม 2557
ที่มา คม ชัด ลึก

25 มีนาคม 2557
ที่มา ข่าวสด

ผลงานและรางวัล

นรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. นรินทร์ บุญตานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 7860 เรื่องกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนและกรรมวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ (ดร. นรินทร์ บุญตานนท์, น.ส. สุมนา ขุนนุช, น.ส. ทิพรัตน์ อภิญญา) (50:25:25) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 และเข้ารับโล่เกียรติคุณ ในวันครบรอบ 45 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556 ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 28 ก.พ. 57
นางสาวภัทรวสี  มณีสุธรรม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภัทรวสี มณีสุธรรม รหัสนักศึกษา 5537306 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) ได้รับทุน Global Korea Scholarships Program สาขา Biological and Environmental Science โดยจะ้เข้าศึกษา ณ Dongguk University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใน Spring Semester (6 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 22 มิถุนายน 2557)

EN Tube


water day สารไดออกซิน ฟิวแรน มลพิษการเผาไหม้กองขยะ จ.สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยสีเขียว
vdo ชมวีดีโออื่น ๆ ..
กิจกรรมคณะ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
08 เมษายน 2557

8 เม.ย. 2557 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Professional Routine to Research) เพื่อให้บุคลากรได้บทความ/ผลงานวิชาการ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะได้ประจำ ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวงาน
18 เม.ย. 2557 ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ [pdf fileไฟล์ประกาศแนบ]
27 มี.ค. 2557 ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์ [pdf fileไฟล์ประกาศแนบ]
13 ธ.ค. 2556 แบบใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย[pdf fileไฟล์ประกาศแนบ]
18 เม.ย. 2557 ประกาศหลักเกณฑ์Talent  ตำแหน่ง อาจารย์ [pdf fileไฟล์ประกาศแนบ]
สำหรับนักศึกษา

ข่าวกิจการนักศึกษา

bullet ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและทุนการศึกษาต่างประเทศ new
bullet ขอเชิญร่วมงาน EN Mahidol Job Fair 2014

:: ข่าวอื่น ๆ

Download เอกสาร

EN on Press

ปี 2557 รายการ/คอลัมป์ เรื่อง บุคคลในข่าว
เดือน กุมภาพันธ์
7 ไทยรัฐ ให้ความรู้ อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
3 มติชน SCG จัดค่ายนักวิทย์น้อย คณะสิ่งแวดล้อมฯ
เดือน มกราคม
31 ข่าวสด ชวนน้อง ม.2 ร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมฯ
31 สยามกีฬา เอสซีจีเฟ้นหาเยาวชนนักวิทย์ทั่วประเทศเปิดโลกนอกตำรากับค่าย SCG Sci-Camp คณะสิ่งแวดล้อมฯ
31 แนวหน้า บุรีรัมย์ดึงชุมชนร่วมอนุรักษ์นกกระเรียนไทย คณะสิ่งแวดล้อมฯ
30 ข่าวสด สดจากเยาวชน สืบ สืบ นาคะเสถียร อนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง นักศึกษาคณะฯ
19 สยามรัฐ เปิดห้องเรียนธรรมชาติห้วยขาแข้ง...สร้างต้นกล้า นักศึกษาคณะฯ
18 ฐานเศรษฐกิจ BLA Happy Life Go Green สร้างต้นกล้านักอนุรักษ์รุ่นใหม่ นักศึกษาคณะฯ
18 เดลินิวส์ ครบรอบ 30 ปี คณะสิ่งแวดล้อมฯ
14 บ้านเมือง เปิดห้องเรียนธรรมชาติห้วยขาแข้ง นักศึกษาคณะฯ
9 ข่าวสด แลกเปลี่ยน รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
 bullet ดูเพิ่มเติม . . .
พจนานุกรม
รางวัลแม่อนุรักษ์
ทุนวิจัย
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
KM
จุลสารงานวิจัย
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4, พุทธมณฑล, ศาลายา, นครปฐม 73170

โทรศัพท์ +66-2441-5000
Fax: 66 2441 9509-10
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ร้านขายของมือสอง ร้านขายของมือสอง ห้องสมุด ห้องสมุด สภาอาจารย์
งานพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาคุณภาพ คลินิกสิ่งแวดล้อม คลินิกสิ่งแวดล้อม บริการเจ้าหน้าที่ บริการเจ้าหน้าที่ จุลสารคณะ จุลสารข่าว
วิดีโอแนะนำคณะ วิดีทัศน์แนะนำคณะ en sound En Sound intranet CU MU Collaboration    
© 2011-2014 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เส้นทางมายังคณะ : Webmaster enwww@mahidol.ac.th