pictureenglish version

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Welcome to Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ / สัมมนาพิเศษ

ศูนย์ลำปาง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50) เข้าศึกษาต่อหลักสูตร การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) ณ ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดลำปาง)
สมัครตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค.59
Online : http://www.grad.mahidol.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม
นางสาวกนกกาญจน์ ชำนาญ Tel. 054-209849  Email : kanokkan.cha@mahidol.ac.th

ประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการ ประชุมเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ การบริการของระบบนิเวศป่าไม้: บทบาทและความสำคัญเพื่อโลกอนาคต (Forest Ecosystem Services: Importance and Role for Future Earth
ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2560 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
รับบทความตั้งแตบัดนี้ - 30 ต.ค. 59
ติดต่อ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย Email : thamarat.phu@mahidol.ac.th
[Poster][เว็บไซต์โครงการ]

enric2016

The 2nd Environment and Natural Resources International Conference
16-17 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน ENRIC 2016 ได้ที่เว็บไซต์ ENRIC ค่ะ
:: เว็บไซต์ ENRIC 2016

ผลงานวิจัยพร้อมนำไปใช้ประโยชน์

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์และสัมประสิทธิ์พืชของข้าวไทย


วอเตอร์ฟุตพริ้นท์และสัมประสิทธิ์พืชของข้าวไทย โดย รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกุล และคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล

การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการผลิตอ้อยด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่นและเถ้าลอยเบา


การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการผลิตอ้อยด้วยสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่นและเถ้าลอยเบา โดย ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ

green office

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-school)
โดย รศ.สยาม อรุณศรีมรกต

การเพาะเลี้ยงและปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติ

การเพาะเลี้ยงและปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติ
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว

การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว: การประเมินเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา จ.พิจิตร
โดย รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบใบพัดสวนทาง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมแบบใบพัดสวนทาง
โดย ดร.นรินทร์ บุญตานนท์

นิเวศวิทยาของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสม ในพื้นที่ซ้อนทับ

นิเวศวิทยาของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ และชะนีลูกผสม ในพื้นที่ซ้อนทับ (The ecology of the white-handed gibbon, pileated gibbon and their hybrids in a contact zone)
โดย Dr. Norberto Asensio

มาตรการประหยัดพลังงาน กิจกรรม USR ของคณะ นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

ผลงานและรางวัล

บุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" สาขา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" สาขา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา จากโครงการงานประกาศเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีพุทธศักราช 2558

[อ่านรายละเอียด และ รางวัลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่]

EN Tube
การจัดการน้ำในทุ่งเจ้าพระยา ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559

[ชมวีดีโออื่น ๆ ..]

 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา..

พิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


19 ตุลาคม 2559
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารนาทตัณฑวิรุฬ์และอาคารจิระศักดิ์ พูนผล

[กิจกรรมคณะอื่น ๆ ]

ตารางฝึกอบรม ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

 

ศูนย์วิจัย
ศูนย์วิจัยภายใต้กำกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอรเพ็ด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านวงปีไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ (ศทสล.)

ลิงค์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 

สภาอาจารย์
EN Sound
EN Tube
วิดีทัศน์แนะนำคณะ
บริการบุคลากรคณะฯ
บริการภูมิสารสนเทศ
EN onpress
Special Scoop
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ISO 14001 (Intranet)

ข่าวงาน
ร่วมงานกับเรา

17 ต.ค. 2559 :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ [ไฟล์ประกาศแนบ]
28 ก.ย. 2559 :: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์  [ไฟล์ประกาศแนบ]
01 ก.ย. 2559 :: รับโอนย้ายลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ไฟล์ประกาศแนบ]

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

20 ต.ค. 2559 :: ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด [เอกสารประกาศ]

2 ก.ย. 2559 :: ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคาร 1-4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา [เอกสารประกาศ]

2 ก.ย. 2559 :: ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ ศทสล. จังหวัดลำปาง [เอกสารประกาศ]

ข่าวกิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษา ข่าวการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และประกาศอื่นๆ

 • ทุนนำเสนอผลงานวิชาการภายในและต่างประเทศ
 • ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
  [ข่าวกิจการอื่นๆ ]

  ข่าวสิ่งแวดล้อม
  ข่าวสิ่งแวดล้อมรายวัน จากสื่อต่างๆ

  07 ต.ค. 2559: ทุกรัฐบาลก็เจอปัญหาน้ำเดลินิวส์
  06 ต.ค. 2559: ทรัพยากรธรรมชาติบ้านเมือง
  [ข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ]
 • twitter facebook อัลบัมภาพกิจกรรม สมาคมศิษย์เก่า ห้องสมุด MOU webmail ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
   

  ที่อยู่คณะ
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล,นครปฐม 73170 โทรศัพท์ +66-2441-5000 Fax: 66 2441 9509-10

  Address
  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
  999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170 Tel. +66 2441 0211,+66 2441 5000 Fax: 66 2441 9509-10

  เส้นทางมาคณะ | site map | Stat