ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวด้านสิ่งแวดล้อม


เอกชนผุดโรงผลิตแสงอาทิตยน์

20 กรกฎาคม 2554
ที่มา บ้านเมือง
โดย 
นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อโครงการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ประเภท VSPP ขนาด 0.998 เมกะวัตต์ แห่งแรกของ จ.อุดรธานี ของบริษัท ซันทูเอนเนอร์จี จำกัด วงเงินกู้ 75 ล้านบาท ผ่านสินเชื่อโครงการ smePOWER ไทยเข้มแข็ง 2 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยโครงการตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี บนเนื้อที่ 60 ไร่ นับเป็นโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกที่เอสเอ็มอีแบงก์ให้การสนับสนุน โดยมีกำลังการผลิตต่ำสุด 4.5 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นับเป็นต้นแบบของ SMEs ที่มีแนวคิดกว้างไกล สามารถดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศได้อีก

นายวิสุทธิ์ รังษิณาภรณ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท ซันทูเอนเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า เอสเอ็มอีแบงก์ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนซื้อแผงโซลาร์เซลล์ แบบ Thin Film ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเงินจำนวนกว่า 180 ล้านบาท โดยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 8 เดือน คาดว่าจะเปิดจำหน่ายไฟฟ้าได้ครั้งแรกในเดือน ก.ย.55

Bookmark and Share

<< กลับหน้าหลัก >><< กลับสู่ด้านบน >>