ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวด้านสิ่งแวดล้อม


คอลัมน์ Green idea: รักน้ำคืนน้ำสู่ธรรมชาติ

06 มิถุนายน 2556
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ
โดย pat2499@gmail.com
น้ำคือสิ่งสำคัญที่สร้างโลกให้กลับคืนความชุ่มชื้นเขียวขจี โคคา-โคลา และน้ำก็สำคัญอย่างมากกับ โคคา-โคลา เพราะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องดื่มของบริษัท โคคา-โคลาฯ จึงมีภารกิจหลัก ที่ตั้งเป็นเป้าหมายของโคคา-โคลาทั่วโลก ในการคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติ ให้เท่ากับน้ำที่โคคา-โคลา ใช้ไป ซึ่งขณะนี้จากโรงงาน 7-8 โรงงานในประเทศไทย โคคาโคลา คืนน้ำกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติ ได้เกินกว่าที่ใช้ไปแล้ว

จากการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาประเทศไทยและอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับเชิญ เข้าร่วมนำเสนอแนวคิดและการดำเนินงานด้านความยั่งยืน "อาร์ชวัส เจริญศิลป์" ผู้อำนวยการ องค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอแนวคิดและการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ภายใต้โปรแกรม "รักน้ำ" ที่ประกอบด้วย 3R คือ Reduce ลดการใช้น้ำ จากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ Recycle นำน้ำจากกระบวนการผลิต ไปใช้ใหม่ และ Replenish การคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติ

การคืนน้ำกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติ โคคา-โคลา ประเทศไทยร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ตั้งแต่ปี 2548 เช่น โครงการที่ชุมชนบ้านลิ่มทอง บุรีรัมย์ ซึ่งประสบปัญหาแห้งแล้ง เมื่อได้รับการแก้ไข นำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการ เริ่มจากพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ตอนนี้ขยายเป็นกว่า 7 แสนไร่ ที่ได้รับการปรับปรุง ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่ม 2-3 เท่าตัว มีที่ดินเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ทำระบบน้ำดื่ม ทำให้มีน้ำดื่มและใช้ตลอดทั้งปี

"เราเริ่มจากโครงการแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเราช่วยทำให้น้ำกลับคืนมาแล้ว ก็ช่วยทางสังคม และเศรษฐกิจต่อ สอนความรู้ด้านเกษตร ทำให้ชาวบ้านมีความรู้ที่ดีขึ้น ทำให้สังคมดีขึ้น ส่วนของโคคา-โคลา เองการลดการใช้น้ำในโรงงาน ตอนนี้ลดได้แล้ว 23% การรีไซเคิล นำน้ำกลับมารดต้นไม้ บำบัด รักษาต้นน้ำ ปล่อยน้ำคืน ตอนนี้เราคืนน้ำได้มากกว่าที่เราใช้ เทียบจากปริมาณน้ำที่ใช้ 1 ลิตร เราคืนไปได้ 1.7 ลิตร ตอนนี้คืนไปแล้ว 40% เรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำ ไทยมีตัวอย่างที่ดีที่สุด และโคคา-โคลา จะทำต่อเรื่องการขยายผล"

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โคคา-โคลา ยังได้ร่วมพัฒนาระบบขยายผล และระบบเครือข่าย และจัด Junior Water Challenge ประกวดการจัดการน้ำในโรงเรียนต่างๆ เป็นการขยายความคิด โดยแนวคิดที่ว่า โคคา-โคลา จะเป็นพาร์ตเนอร์ระยะยาว เพราะโคคา-โคลา ยังดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นการคืนน้ำ ก็ต้องดำเนินการต่อเนื่องเช่นกัน
Bookmark and Share

<< กลับหน้าหลัก >><< กลับสู่ด้านบน >>