อนุชาติ พวงสำลี , รองศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
M.Env.Sc.,
Ph.D. (Human Ecology)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Natural Resources Management and Sustainable Development
Sustainable Agriculture and Rural Development
Integrative Rural and Urban Human Ecosystems
Environmental Information Management
Community-based Sustainable Development
Public Participation and Civil Society
 

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

 
Poungsomlee, Anuchat, Helen Ross and Rob Wiseman (1995). "Trouble with traffic: the effects of rapid urbanization in Bangkok" in Brown, Valerie et al. (eds.), Risks and Opportunities: Managing and Environmental Conflict and Change. London: Earthscan Publications, pp.131-151.

Poungsomlee, Anuchat (1997). Research Report on Thailand Environment and Natural Resource Publications Dataabase Development (with CD-ROM) Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.

Panya, Opart and Anuchat Poungsomlee (1998). "Community and Resource Management: Western Region" paper presented at A Research Workshop on Community and Resource Management. 19-20 March 1998. Poungsomlee, Anuchat and Kritaya Archavanichkul (1999). Thai Civil Society: The Making of Thai Citizens. Mahidol University, Nakhonpathom.

Wattanasiritham, Paiboon, Anuchat Poungsomlee, Arporn Chansomwong and Pam Tansgnuanwong (1999) "NGO-Corporate Partnership in Thailand: A Case Study of Panmai Group, Roi-Et Province" paper presented at Conference on NGO-Corporate Partnership in Asia Pacific. 7-8 June 1999, Tokyo, Japan.
 

E-mail

 
enaps@mahidol.ac.th
 

เบอร์โทรติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2206

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.