About Image

โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าค่าย :
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2) จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน

Read More
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
วิธีการสมัคร
ส่งคลิป
ระยะเวลารับสมัคร
วันสมัคร

Downloadเอกสาร

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกเข้าค่าย

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2) จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน

ดาวโหลดหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

นักเรียนต้องแนบหนังสือยินยอมและใบรับรองจากโรงเรียน สามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดใบสมัคร

ดาวโหลดใบสมัครค่ายได้ที่นี่ นักเรียนต้องเขียนใบสมัครส่งมาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ดาวโหลด>>

การดำเนินการคัดเลือก

คณะกรรมการโครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีขั้นตอนรายละเอียดในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

อ่านได้ที่นี่ >>

สิ่งที่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

นักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการฯ นอกจากจะได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ยังจะได้รับค่าใช้จ่ายและบริการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

อ่านได้ที่นี่ >>

ขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัคร

ขั้นตอนในการรับสมัครนักเรียนมีรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านได้ที่นี่ >>

Contact Us