วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 66 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล