วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" "แม่สู้ชีวิต" "แม่ 100 ปี" และ "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" เพื่อเชิดชูเกียรติในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล