วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 31 ปี บริเวณโถงกลางชั้น 2 อาคารเดิมฝั่งทิศใต้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล