วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา พร้อมด้วยผู้ร่วมงานจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุและสามเณร จำนวน ๔๖ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานชั้น G อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล