22 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018): Global Development with Environmental Sustainability ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ. ชลบุรี โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 78 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย จีน และไทย ซึ่ง รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก พร้อมกล่าวเปิดงานในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย