4 ธ.ค. 61 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน จากนั้นประธานในพิธีให้เกียรติกล่าวเปิดงานนิทรรศการด้านดิน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 และร่วมกันร้องเพลงเทิดพระนามมหิดล ณ บริเวณหน้าอาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคาร 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์