11 ธ.ค.61 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับปลัดกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม