วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. คณบดี ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้ายสากล (Anti-International Terrorism) โดย รศ.พ.ต.อ.ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ห้องศาสตรเมธีพงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล