วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล อาคาร 4