วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และผู้ปกครองของนักศึกษา ทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์