วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงานแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล