วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 21 ปี ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล