วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน "มหิดล" ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

24 September 2017, at 7.30 am, Associate Professor Dr. Rattanawat Chaiyarat, Deputy Dean for Academic Affairs and Student Affairs and Dr. Sureewan Sittijunda, together with staff and students, attended, attended the wreath laying ceremony to pay homage to the statue of Prince Mahidol of Songkla on the occasion of Mahidol Day at Mahidol Learning Center, Mahidol University, Salaya.