วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเทพพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์