วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณร ๘๙ รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล