วันที่ 12 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายความอาลัย ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ (ศูนย์ฯภาคเหนือ) จ.ลำปาง