วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช ประธานที่ปรึกษาคณบดี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (Collaboration Agreement) ระหว่าง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ An Giang University ประเทศเวียดนาม นำโดย Associate Professor Dr. Vo Van Thang, Rector และ Dr. Nguyen Huu Tri, Dean of the Faculty of Economics พร้อมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก An Giang University ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล