วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีและประธานในพิธี พร้อมด้วย บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร