วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้านการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรมณฑลกวางตุ้ง Guangdong Academy of Agricultural Sciences (GDAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Professor Ai Shaoying (Deputy Director) the Agriculture Section Royal Thai Consulate-General Guangzhou นำโดย นางปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) และนางเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ (ที่ปรึกษาแผนงานและต่างประเทศ) พร้อมด้วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยภายในงานได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะศึกษาดูงานกับผู้บริหารและคณาจารย์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ของคณะ ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ซึ่งหลังจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นผู้นำชม

On 30 November 2017, Associate Professor Sayam Aroonsrimorakot, Deputy Dean for International Relations and International Standards, together with lectures of the Faculty of Environment and Resource Studies, welcomed a study visit from the Low Carbon Research and Development group consisting of executives and officers from the Institute of Agricultural Resources and Environment, Guangdong Academy of Agricultural Sciences (GDAAS), China, led by Professor Ai Shaoying (Deputy Director), the Agriculture Section, Royal Thai Consulate-General Guangzhou, led by Ms. Pathumwadee Imtour (Consul, Agricultural) and Ms. Saowanit Pongprapai (Planning and International Affairs Consultant), along with a research and staff members from Highland Research and Development Institute (Public Organization). This meeting, in which the members of the visiting group had a discussion and exchange of opinions with the executive and the lectures on the faculty’s administrations of international standards and foreign affairs, was held at Professor Emeritus Pongpit Piyapong Conference Room, Budhanatala Building, after which the group was also taken on a tour of Mahidol University, Salaya Campus, honorably participated by Associate Professor Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean of the Faculty as the tour guide.