28 ธ.ค. เวลา 10.00 น. รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) และทีมงาน ได้หารือร่วมกัน ในงานวิจัย เรื่องการทำความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม 4 (1203) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์