วันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๖๑ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดี