24 มค 62 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคศึกษาเพื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สอบผ่านภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารระดับต้น จากการอบรม "Basic Learning to Speak Spanish Focusing on Daily Communication Structure" ณ ห้องประชุม 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กย – 11 ธค 61 โดยมี M.Sc. Juan Carlos Calderon Lopez ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว