24 ม.ค.62 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ ประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมอบรมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้อาคารและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 วิทยากรโดยนายปิยะวัฒน์ พุทธปฎิโมกข์ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศาลายา ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์