1 มี.ค.62 เวลา 08.20 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  (2 มี.ค.62) ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี