8 มีค 62 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาในพิธีปิดโครงการ “MU-NU Spring Training Program 2019”  โดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoC) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ Faculty of Environmental Science, Asian Environmental Resilience Research Center และ Graduate School of Fisheries and Environmental Sciences, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น  โดยมี รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล เป็นประธานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย Prof. Dr. Hideki NAKAYAMA Assoc. Prof. Dr. Masafumi IIMA และ อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร (ประธานโครงการฯ) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล