08 มี.ค.62 เวลา 13.00 น. นายภาคิน คำวิสัยศักดิ์ (โตโน่) นักร้องและนักแสดง เข้าขอคำปรึกษา ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และ อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ อาจารย์ประจำคณะ ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการขยะ การแยกขยะ ณ ห้อง ENNOVATION VILLAGE อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์