เมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 16.30 น. บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมเดินขบวนพาเหรดและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "มหิดลเกมส์" (มหิดลเกมส์ Golden Jubilee ฉลอง 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล") ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล