25 มี.ค. 62 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ Graduate School of Nutritional and Environmental Sciences และ Graduate School of Integrated Pharmaceutical and Nutritional Sciences, University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Takashi  Amagai และ Assoc. Prof. Noriyuki Miyoshi พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม โดยภายในงานมีการพูดคุยความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันและการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

(ชมภาพกิจกรรม)