5 เมย 62 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยมี อ.ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานผลสำเร็จการจัดโครงการฯ ณ ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์