วันที่ 29 พ.ค. 62 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน ร่วมกับส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้าที่และดวงวิญญาณต่าง ๆ ที่สถิตอยู่ ณ พื้นที่ศาลายา โดยมีคณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายในงานมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 45 รูปจาก 9 วัด เพื่อรับมหาสังฆทานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อการก่อสร้าง บูรณะศาสนสถาน รวมถึงส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา