12 มิย 62 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล นำโดย Ms. Smadar Shapira, Deputy Chief of Mission พร้อมด้วย คุณพิชญ์สินี แสงขำ ผู้ประสานงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมาชาฟ พร้อมด้วย คุณสมทรง งามวงษ์ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือ ทวิภาคี ผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมคณะพร้อมร่วมหารือเพื่อวางแผนงานการจัดอบรมนานาชาติทางด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ STEAM  (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) Approach Education ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 - 19 กันยายน 2562  โดยมีผู้เข้าอบรมจาก 7 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และดำเนินการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิสราเอลและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1203 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล