11 ก.ค.62 เวลา 09.15 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเทพนิมิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม