8 ส.ค.62 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมการแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล