24 กันยายน 2562

อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ อ.ดร.รมณีย์ ทองดารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณะทำงาน เข้ารับเกียรติบัตรโครงการต้นแบบด้านพันธกิจสัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในโครงการบำบัดน้ำเสีย ในคลองวัดบวรนิเวศราชวรวิหารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เป็นโครงการต้นแบบด้านพันธกิจสัพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

และ นายคณพล ศิลานนท์ นักศึกษาปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้แทนชนบท ม.มหิดล เข้ารับรางวัลโครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 15 วัน ณ โรงเรียนห้วยจะถือ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2561