26 ก.ย.62 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีพิธีสักการะพระพุทธรัตนมงคลนาถ สักการะพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา สักการะเจ้าพ่อขุนทุ่ง ไหว้พระภูมิเจ้าที่และรูปปั้นรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์  และในเวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยร่วมกันถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์