เมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561 และในเวลา 15.40 น. คณะฯ กำหนดจัดพิธีส่ง-รับมอบงาน ตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยายรวม 4224  ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล