วันนี้ เวลา 10.00 น. สำนักข่าว The Nation ได้เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ในประเด็นวิกฤตโลก วิกกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตไทย  เพื่อจุดประกาย ให้คนทั่วไปหันมาสนใจการพังทลายของระบบนิเวศน์ ที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับประเทศไทย