21 ต.ค.62 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 61 ปี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท