30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการประกวด “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF ประเทศไทย) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ลานอเนกประสงค์เฮลิกซ์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทีย