25 พ.ย.62 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.สมพงษ์ ธงไชย อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 พร้อมด้วย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล เลขาธิการสมาคมฯ, รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ คุณสากล ฐินะกุล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมนาท ตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล