4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.09 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล